Rodilý

Hledám varianty 'rodilý' [ rodilý (1) rodilí (2) rodilého (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 15:29...za něj obřad smíření, a bude mu odpuštěno. Pro rodilého Izraelitu i pro přistěhovalce žijícího u vás...
Numeri 15:30... Pokud však někdo hřeší opovážlivě, je to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu;...
Ezechiel 47:22...kteří u vás zplodili děti. Ti pro vás budou jako rodilí Izraelci. Spolu s vámi připadne dědictví mezi kmeny...
Galatským 2:15...Proč tedy nutíš pohany k židovství? I když jsme rodilí Židé, žádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |