Rodičky

Hledám varianty 'rodičky' [ rodičky (4) rodičku (3) rodičkou (1) rodička (10) ]. Nalezeno 18 veršù.
Žalmy 48:7...utekli. Zděšením byli tenkrát přemoženi, jako rodička se chvěli bolestí tak jako lodě na širém moři...
Přísloví 23:25... Tvůj otec i matka tedy mají radost, tvoji rodičku štěstí naplní! Věnuj mi, synu můj, své srdce,...
Píseň 6:9..., dokonalá, své matky dcera jediná, svojí rodičkou hýčkaná! Když na ni pohlédnou, dívky blahořečí,...
Píseň 8:2... mohla, odvést si do domu své matky, své rodičky. Kořeněným vínem opojila bych , moštem z...
Píseň 8:5... kde počala matka tvá, tam, kde počala tvá rodička. Jak pečeť na srdce si vtiskni, jak pečeť, co...
Izaiáš 13:8... sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou...
Jeremiáš 2:27...oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi  rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je však...
Jeremiáš 6:24...ochably. Jsme přemoženi úzkostí, jako když na rodičku přijdou bolesti. Nevycházejte na pole! Na cestu...
Jeremiáš 22:23...budeš však sténat jako při porodu, jako rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem živ, praví...
Jeremiáš 30:6...tedy vidím všechny muže s rukama na břiše jako rodičky, s popelavými tvářemi? Běda, bude to hrozný den...
Jeremiáš 31:8... Mezi nimi i slepce a mrzáky, těhotné ženyrodičky - vrátí se jich sem celé zástupy! Budou přicházet s...
Jeremiáš 49:24...slábne, zachvácen děsem se dává na útěk, jak rodička je sevřen v bolestech. Ach, jak je opuštěno město...
Jeremiáš 50:12...hřebci mohutní. Vaše matka se ale zastydí, vaše rodička se bude hanbou červenat. Hle, bude poslední mezi...
Jeremiáš 50:43...síla opustí. Přemožen bude úzkostí, jako když na rodičku přijdou bolesti. Jako když lev vyráží z jordánského...
Ozeáš 2:7...matka totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodička. Říkala: "Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i...
Micheáš 4:9...Copak zahynul tvůj Rádce, že máš bolesti jako rodička? Svíjej se, Dcero sionská, v bolestech jako rodička...
Micheáš 4:10...Svíjej se, Dcero sionská, v bolestech jako rodička, protože musíš odejít z města a budeš venku nocovat...
Micheáš 5:2...je tedy nechá napospas, jen dokud neporodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět a připojí se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |