Robotou

Hledám varianty 'robotou' [ roboty (2) robotu (1) robotou (2) robotám (1) robota (1) robot (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 1:11...tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací...
Exodus 5:4... proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta...
Exodus 5:5...v zemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům...
Exodus 6:6...‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vás z jejich otroctví a vykoupím vás...
Exodus 6:7...Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám...
Deuteronomium 26:6...nás ale trápili, utiskovali a drtili těžkou robotou. Volali jsme tedy k Hospodinu, Bohu našich otců, a...
Job 7:1...co by zničilo? Nemá člověk na zemi jen samou robotu? Den za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po...
Job 14:14...zemře, copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal bys a se...
Izaiáš 31:8...oním mečem budou utíkat a jejich mladíky čeká robota. Jejich pevnost se hrůzou rozpustí, jejich velitelé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |