Ročně

Hledám varianty 'ročně' [ ročních (28) ročně (6) ]. Nalezeny 34 verše.
Exodus 23:14... se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost...
Leviticus 23:18...pečené s kvasem. S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva...
Numeri 7:17...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna...
Numeri 7:23...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna...
Numeri 7:29...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna...
Numeri 7:35...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce...
Numeri 7:41...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna...
Numeri 7:47...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna...
Numeri 7:53...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna...
Numeri 7:59...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna...
Numeri 7:65...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna...
Numeri 7:71...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna...
Numeri 7:77...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna...
Numeri 7:83...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna...
Numeri 7:87...jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů. Souhrn dobytka...
Numeri 7:88...pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co...
Numeri 28:11...Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte...
Numeri 28:19...oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou...
Numeri 28:27...Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou...
Numeri 29:2...jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte...
Numeri 29:8...jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou...
Numeri 29:13...k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků; jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim...
Numeri 29:17... Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:20...úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:23...úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:26...a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:29...její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:32...úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:36...oběti jednoho býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranu a beránkům...
Soudců 17:10... "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů stříbra ročně a k tomu ošacení a stravu." A levita u něj ochotně...
1. Královská 9:25...ni vystavěl, začal budovat terasu Milo. Třikrát ročně přinášel Šalomoun zápalné i pokojné oběti na oltáři,...
1. Královská 10:14...vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od...
2. Letopisů 9:13...vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata, nepočítaje příjmy od...
Nehemiáš 10:33...dluh. Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby předložení, na...

Slova obsahující ročně: každoročně (10) ročně (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |