Roční

Hledám varianty 'roční' [ ročních (28) ročního (8) roční (20) ]. Nalezeny 53 verše.
Exodus 12:5... kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vadyročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u...
Exodus 29:38...budeš každodenně a stále obětovat na oltáři: dva roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a...
Leviticus 9:3...za hřích, tele a beránka k zápalné oběti (oba roční, bez vady), také býka a berana k pokojné oběti, aby...
Leviticus 12:6... přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k...
Leviticus 14:10...Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy jemné mouky...
Leviticus 23:12...snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte...
Leviticus 23:18...pečené s kvasem. S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva...
Leviticus 23:19...rovněž jednoho kozla jako oběť za hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť. Kněz je pak spolu s...
Numeri 6:12...dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka jako oběť odškodnění a předchozí dny se...
Numeri 6:14...a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční...
Numeri 7:15...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:17...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna...
Numeri 7:21...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:23...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna...
Numeri 7:27...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:29...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna...
Numeri 7:33...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:35...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce...
Numeri 7:39...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:41...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna...
Numeri 7:45...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:47...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna...
Numeri 7:51...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:53...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna...
Numeri 7:57...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:59...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna...
Numeri 7:63...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:65...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna...
Numeri 7:69...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:71...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna...
Numeri 7:75...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:77...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna...
Numeri 7:81...kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:83...za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna...
Numeri 7:87...jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů. Souhrn dobytka...
Numeri 7:88...pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co...
Numeri 15:27...zhřeší jednotlivec, přinese jako oběť za hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo...
Numeri 28:3... kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho...
Numeri 28:9...oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě...
Numeri 28:11...Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte...
Numeri 28:19...oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou...
Numeri 28:27...Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou...
Numeri 29:2...vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez...
Numeri 29:8...vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků;...
Numeri 29:13...k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků; jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim...
Numeri 29:17... Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:20...úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:23...úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:26...a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:29...její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:32...úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům...
Numeri 29:36...oběti jednoho býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranu a beránkům...
Ezechiel 46:13...co ráno, přineseš Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Ráno co ráno k němu jako moučnou...

Slova obsahující roční: každoroční (3) roční (20) ročního (8) ročních (28) výroční (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |