Reptání

Hledám varianty 'reptání' [ reptání (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 16:7...spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte...
Exodus 16:8...do sytosti, poznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte proti nám, ale...
Exodus 16:9...‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst...
Numeri 14:27...proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů Izraele, slyšel jsem, jak proti mně reptají!...
Numeri 14:36...roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou obecreptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechny, kdo o...
Numeri 17:6...Mojžíše. Nazítří se celá izraelská obec dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili...
Numeri 17:20...toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají."...
Numeri 17:25...jako znamení pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak,...
Žalmy 106:25...věřit nechtěli. Ve svých stanech se dali do reptání, poslouchat Hospodina odmítli. Pozvedl tedy ruku k...
Filipským 2:14...ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |