Ranní

Hledám varianty 'ranní' [ ranním (2) ranního (1) ranní (10) ]. Nalezeno 13 veršù.
Leviticus 9:17... vzal z hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti. Potom zabil býka a berana pokojné...
Numeri 28:23...obřad smíření. Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé zápalné oběti....
1. Samuel 30:17...takovou spoustu kořisti. David je pobíjel od ranního šera do večera druhého dne a nikdo z nich...
1. Královská 3:21...a on je mrtvý! Pak jsem se ale na něj podívalaranním světle a vidím - to není můj syn; tohohle jsem...
2. Královská 16:15...Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní zápaly, večerní moučné oběti - zápalnou a moučnou...
2. Letopisů 31:3...majetku jako příspěvek na zápalné oběti jak ranní, tak večerní a také o sobotách, novoluních a...
Ezdráš 3:3... přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice ranní i večerní zápalné oběti. Slavili také Svátek stánků,...
Žalmy 46:6...tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání ranním svítání! Národy bouří se? Hroutí se říše? Na jeho...
Žalmy 57:9...slávo, probuď se, loutno a citero, vzbudím ranní zář! Chválit , Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát...
Žalmy 88:14... k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti  ranní modlitba. Proč jen , Hospodine, odmítáš, proč...
Žalmy 108:3... Probuď se konečně, loutno a citero, vzbudím ranní zář! Chválit , Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti...
Ozeáš 6:4...Co s tebou, Judo, udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá! Proto jsem vás...
Ozeáš 13:3...... Lidé líbají telata! A proto budou jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá, jak z mlatu...

Slova obsahující ranní: nestranní (2) postranní (4) postranních (3) postranními (2) ranní (10) ranního (1) ranním (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |