Radostném

Hledám varianty 'radostném' [ radostným (1) radostný (2) radostnou (5) radostní (1) radostném (1) radostného (1) radostné (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Deuteronomium 28:47... Když jsi měl naprostou hojnost, nesloužil jsiradostným a vděčným srdcem Hospodinu, svému Bohu. Proto...
Ezdráš 3:13...ale křičeli radostí, takže zvuk pláče zanikalradostném křiku. Lid volal hlasitě, se to rozléhalo...
Job 3:7...aby nevešla! Ach ta noc - kéž byla neplodnáradostný výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů ji měli...
Žalmy 45:16... za jdou panny, družičky - k tobě přicházíRadostný jásot je provází, do králova paláce vstupují....
Přísloví 15:13...toho, kdo jej kárá, a proto za moudrými nechodíRadostné srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha...
Přísloví 17:22... důvod k žalu, hlupákův otec radost nepoznáRadostné srdce - nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer....
Přísloví 29:6...člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchu. Spravedlivý zájem o právo ubohých,...
Izaiáš 24:8...tamburín, ztichlo hlučení hýřících, umlkly radostné zvuky citery. nepijí víno s písněmi, pijákům...
Izaiáš 41:27... tu jsou!" Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou. Dívám se a není ani jediný, žádný z těch bohů...
Lukáš 1:19...poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu. Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se...
Lukáš 3:18...i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu. Když ale káral tetrarchu Heroda za jeho...
Skutky 13:32...něm vydávají svědectví lidem. Přinášíme vám tedy radostnou zprávu: Zaslíbení daná našim otcům Bůh splnil nám...
Římanům 12:12...buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí,...
1. Tesalonickým 3:6...nepřišlo nazmar. Teď se ale Timoteus vrátilradostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |