Radní

Hledám varianty 'radní' [ radním (1) radní (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Daniel 3:2...dal shromáždit satrapy, hejtmany, místodržícíradní, pokladníky, soudce, hodnostáře a všechny úředníky...
Daniel 3:3...Nabukadnezar. Satrapové, hejtmani, místodržícíradní, pokladníci, soudci, hodnostáři a všichni úředníci...
Skutky 4:15...neměli co na to říci. Poručili jim, odejdouradní místnosti, a začali se radit: "Co s těmi lidmi...
Skutky 17:6... odvlekli Jásona a některé bratry k městským radním s křikem: "Tito lidé rozvracejí celý svět! Teď...
Skutky 17:8...jinému králi - Ježíšovi!" Ta slova dav i městské radní vylekala. Když ale Jáson a ostatní složili záruku,...

Slova obsahující radní: bezradní (1) hradní (1) náhradní (3) proradní (1) proradníky (1) radní (4) radním (1) zahradní (1) zahradník (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |