Rašily

Hledám varianty 'rašily' [ rašit (2) rašily (1) raší (5) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 9:32... Pšenice a špalda ale potlučeny nebyly, protože raší později.) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z města a...
Exodus 10:5...krupobití, ožerou i všechny stromy, které vám raší na poli. Naplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i...
2. Samuel 23:4...je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by...
Píseň 6:11...úchvatná! Do sadu ořešáků sešel jsem spatřit, co raší v údolí, zda pučí réva, pohlédnout, jabloně granátové...
Izaiáš 42:5...nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší z , jenž lidem na dává dýchání a ducha po ...
Ezechiel 17:9...neuschne? Neuschnou všechny výhonky, které z  rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla...
Matouš 24:32...podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak...
Marek 13:28...podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko. Stejně...

Slova obsahující rašily: rašily (1) vyrašily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |