Rázem

Hledám varianty 'rázem' [ rázem (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 9:33...a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i krupobití rázem skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao...
Jozue 10:42...králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za Izrael....
Job 34:15...svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li...
Lukáš 8:24...umíráme!" Vstal, okřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se...

Slova obsahující rázem: rázem (4) srázem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |