Rámem

Hledám varianty 'rámem' [ rámy (35) rámů (12) rámu (6) rámem (3) rámech (1) ráma (3) rám (8) ]. Nalezeno 56 veršù.
Exodus 26:15...odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám bude deset loktů vysoký...
Exodus 26:16...vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a...
Exodus 26:17...a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu...
Exodus 26:18...Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných...
Exodus 26:19...Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva...
Exodus 26:20...bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden...
Exodus 26:21...čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní...
Exodus 26:22...zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní...
Exodus 26:23...pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k...
Exodus 26:25...budou stát v obou rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod...
Exodus 26:26...svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku...
Exodus 26:27...svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní...
Exodus 26:28... Prostřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a...
Exodus 26:29...středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence jako...
Exodus 35:11...Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho sponyrámy, svlaky, sloupy a patky, Truhlu, její tyče a...
Exodus 36:20...odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám byl deset loktů vysoký a...
Exodus 36:21...vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a...
Exodus 36:22...měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili...
Exodus 36:23...pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných...
Exodus 36:24...Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva...
Exodus 36:25...Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden...
Exodus 36:26...čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní...
Exodus 36:27...zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní...
Exodus 36:28...vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě...
Exodus 36:29...spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich...
Exodus 36:30...s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod...
Exodus 36:31...svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku...
Exodus 36:32...svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní...
Exodus 36:33...i prostřední svlak, který procházel středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložili zlatem a...
Exodus 36:34...středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence jako...
Exodus 39:33...Stan a všechno jeho náčiní, jeho sponyrámy, svlaky, sloupy a patky, přikrývku z červeně barvených...
Exodus 40:18...Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupy. Nad...
Jozue 18:25...- celkem dvanáct měst s osadami. Dále GibeonRáma, Beerot, Micpe, Kefira, Moca...
Jozue 19:36...Cidim, Cer, Chamát, Rakat, Kineret, AdamaRáma, Chacor, Kedeš, Edrei, En-chacor...
Soudců 19:13..." pobídl mládence, "dojdeme do Gibeje nebo do Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A tak šli dál. Když...
1. Samuel 1:19...se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin...
1. Samuel 2:11...pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil...
1. Samuel 7:17...těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil...
1. Samuel 8:4...se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a tví synové...
1. Samuel 15:34...rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak ...
1. Samuel 16:13...Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit...
1. Samuel 19:18...mezitím utíkal pryč, dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělal, odešli se...
1. Samuel 19:22...ti také začali prorokovat. Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel k veliké studni v Sechu....
1. Královská 7:5...vchody i zárubně byly tvořeny čtverhrannými rámy; i zepředu bylo okno proti oknu, třikrát nad sebou....
1. Královská 7:28...takto: Sestával z postranic, které spojovaly rámy. Na postranicích mezi rámy byly rytiny lvů, býků a...
1. Královská 7:29... které spojovaly rámy. Na postranicích mezi rámy byly rytiny lvů, býků a cherubů a na rámech nad lvy a...
1. Královská 15:17...král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít...
1. Královská 15:21... Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po...
1. Královská 15:22...všichni bez výjimky odnášeli kamení a dřevoRámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl...
2. Letopisů 16:1...Judsku vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít...
2. Letopisů 16:5... Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a práce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého Judu,...
2. Letopisů 16:6...celého Judu, aby odnášeli kamení a dřevoRámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl...
Ezdráš 2:26...Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 obyvatelé Rámy a Geby 621 muži z Michmasu...
Nehemiáš 7:30...z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 mužiRámy a Geby 621 muži z Michmasu...
Izaiáš 10:29... Prošli průsmykem: "Přenocujeme v Gebě!" Ráma se vyděsila, Gibea Saulova se dala na útěk. Galimská...
Jeremiáš 40:1... co ho velitel gardistů Nebuzardan propustilRámy, kde ho našel spoutaného řetězy mezi všemi...

Slova obsahující rámem: chrámem (24) rámem (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |