Rám

Hledám varianty 'rám' [ rámy (35) rámů (12) rámu (6) rámem (3) rámech (1) ráma (3) rám (8) ]. Nalezeno 56 veršù.
Exodus 26:15...odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám bude deset loktů vysoký...
Exodus 26:16...vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a...
Exodus 26:17...a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu...
Exodus 26:18...Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných...
Exodus 26:19...Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva...
Exodus 26:20...bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden...
Exodus 26:21...čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní...
Exodus 26:22...zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní...
Exodus 26:23...pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k...
Exodus 26:25...budou stát v obou rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod...
Exodus 26:26...svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku...
Exodus 26:27...svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní...
Exodus 26:28... Prostřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a...
Exodus 26:29...středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence jako...
Exodus 35:11...Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho sponyrámy, svlaky, sloupy a patky, Truhlu, její tyče a...
Exodus 36:20...odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám byl deset loktů vysoký a...
Exodus 36:21...vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a...
Exodus 36:22...měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili...
Exodus 36:23...pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných...
Exodus 36:24...Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva...
Exodus 36:25...Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden...
Exodus 36:26...čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní, západní...
Exodus 36:27...zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní...
Exodus 36:28...vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě...
Exodus 36:29...spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich...
Exodus 36:30...s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod...
Exodus 36:31...svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku...
Exodus 36:32...svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní...
Exodus 36:33...i prostřední svlak, který procházel středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložili zlatem a...
Exodus 36:34...středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence jako...
Exodus 39:33...Stan a všechno jeho náčiní, jeho sponyrámy, svlaky, sloupy a patky, přikrývku z červeně barvených...
Exodus 40:18...Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupy. Nad...
Jozue 18:25...- celkem dvanáct měst s osadami. Dále GibeonRáma, Beerot, Micpe, Kefira, Moca...
Jozue 19:36...Cidim, Cer, Chamát, Rakat, Kineret, AdamaRáma, Chacor, Kedeš, Edrei, En-chacor...
Soudců 19:13..." pobídl mládence, "dojdeme do Gibeje nebo do Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A tak šli dál. Když...
1. Samuel 1:19...se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin...
1. Samuel 2:11...pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil...
1. Samuel 7:17...těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil...
1. Samuel 8:4...se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a tví synové...
1. Samuel 15:34...rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak ...
1. Samuel 16:13...Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit...
1. Samuel 19:18...mezitím utíkal pryč, dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělal, odešli se...
1. Samuel 19:22...ti také začali prorokovat. Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel k veliké studni v Sechu....
1. Královská 7:5...vchody i zárubně byly tvořeny čtverhrannými rámy; i zepředu bylo okno proti oknu, třikrát nad sebou....
1. Královská 7:28...takto: Sestával z postranic, které spojovaly rámy. Na postranicích mezi rámy byly rytiny lvů, býků a...
1. Královská 7:29... které spojovaly rámy. Na postranicích mezi rámy byly rytiny lvů, býků a cherubů a na rámech nad lvy a...
1. Královská 15:17...král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít...
1. Královská 15:21... Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po...
1. Královská 15:22...všichni bez výjimky odnášeli kamení a dřevoRámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl...
2. Letopisů 16:1...Judsku vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít...
2. Letopisů 16:5... Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu a práce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého Judu,...
2. Letopisů 16:6...celého Judu, aby odnášeli kamení a dřevoRámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl...
Ezdráš 2:26...Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 obyvatelé Rámy a Geby 621 muži z Michmasu...
Nehemiáš 7:30...z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 mužiRámy a Geby 621 muži z Michmasu...
Izaiáš 10:29... Prošli průsmykem: "Přenocujeme v Gebě!" Ráma se vyděsila, Gibea Saulova se dala na útěk. Galimská...
Jeremiáš 40:1... co ho velitel gardistů Nebuzardan propustilRámy, kde ho našel spoutaného řetězy mezi všemi...

Slova obsahující rám: ašerám (1) courám (1) dcerám (11) horám (13) hrám (1) chrám (170) chrámě (25) chrámech (3) chrámem (24) chrámová (7) chrámové (29) chrámového (5) chrámovém (1) chrámoví (12) chrámovou (10) chrámový (1) chrámových (9) chrámovým (1) chrámu (381) chrámů (1) chrámy (2) kárám (1) komorám (1) nasbírám (1) nesžírám (1) nevěrám (1) nezotvírám (1) obstarám (1) odpírám (1) opírám (1) otevírám (1) otvírám (1) pátrám (1) posbírám (5) postarám (11) postaráme (3) rám (8) ráma (3) rámatský (1) rámci (1) rámě (14) rámech (1) rámem (3) rámot (26) rámotu (2) rámou (1) rámu (6) rámů (12) rámusem (1) rámusil (1) rámy (35) sbírám (2) sekyrám (2) sestrám (3) schrám (1) skomíráme (1) šmátráme (1) trám (6) trámech (2) trámové (1) trámu (2) trámů (4) trámy (10) ubírám (2) umírám (8) umíráme (7) upírám (1) uzavírám (4) vybírám (1) vypátrám (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |