Rákosím

Hledám varianty 'rákosím' [ rákosím (3) rákosí (7) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 6:14...si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji...
Exodus 2:3...a vložila dítě do . Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodál,...
Exodus 2:5...služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ji vytáhne....
1. Královská 14:15...Hospodin udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země, kterou dal...
Job 8:11...Roste papyrus, kde nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vody? Ještě se zelená, není posekán, rychleji...
Job 40:21...všechna polní zvěř. Do stínu trnovníků ulehne, v rákosí bažin skrývá se. Trnovníky ho přikrývají stínem,...
Žalmy 68:31...ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmu, ježrákosí se skrývá, to stádo buvolů, býčí národy. Rozdupej...
Izaiáš 19:6...se ztenčí a vytratí. Zvadne všechna třtinarákosí, zeleň podél Nilu i při ústí, uschne vše zaseté v...
Izaiáš 35:7...kde odpočívali šakali, zarostou trávou, třtinourákosím. Povede tudy také stezka, která se Svatou cestou...
Jeremiáš 51:32...stran! Byly obsazeny brody, v močálech hoří rákosí, bojovníci jsou zděšeni! Tak praví Hospodin zástupů,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |