Ráčit

Hledám varianty 'ráčit' [ ráčit (1) ráčíš (3) ráčil (9) ráčí (6) rač (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
2. Samuel 24:23...Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůhráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi...
1. Letopisů 28:4...rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým Izraelem právě . Ze všech...
Ezdráš 5:17...staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, vyhledat v babylonském královském archivu, zda...
Nehemiáš 2:5...nebes a odpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal svému služebníku laskavost, pošli do...
Nehemiáš 2:7...dobu, král se rozhodl, že vyšle. "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl bych dostat...
Ester 1:8...služebníkům, každého obsluhují, co hrdlo ráčí. Královna Vašti zatím v Xerxově královském paláci...
Ester 1:19...by nebylo dost nevážnosti a hádek! Nechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva...
Ester 3:9...Není v králově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat, jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím...
Ester 5:4...a bude ti vyhověno," řekl král. "Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na hostinu...
Ester 5:8...přání?" odvětila Ester. "Co žádám?  Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost...
Ester 7:3...Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla...
Ester 8:5...vstane. Ester se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za...
Ester 9:13... Žádej cokoli dalšího a stane se." "Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je Židům dovoleno, aby v...
Job 6:9... kéž by Bůh naplnil mou naději - že by Bůh ráčil rozmáčknout, mávnutím ruky zahubit. Pak by mi...
Žalmy 40:14... všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž , Hospodineráčíš vysvobodit; na pomoc, Hospodine, pospěš mi! jsou...
Daniel 1:13...a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš." Komorník jim...
Daniel 2:4...(aramejsky) " žiješ, králi, navěkyRač nám prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme." Král...
Daniel 3:10...krále Nabukadnezara. "Sám jsi, Výsostiráčil vydat nařízení, že každý, kdo uslyší roh, píšťalu,...
Daniel 3:12...ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie Babylon - Šadrach, Mešach a...
Daniel 4:24... uznáš vládu Nebes. Kéž proto královská Výsost ráčí přijmout moji radu: Naprav své hříchy spravedlností a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |