Pytlem

Hledám varianty 'pytlem' [ pytlů (1) pytli (1) pytlem (8) pytle (3) pytel (5) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 42:25... jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu....
Genesis 42:27...měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro:...
Genesis 42:35...moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s penězi!...
Jozue 9:4...cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle a opotřebované, potrhané, záplatované měchy na víno,...
2. Královská 5:23..." Zavázal tedy dva talenty stříbra do dvou pytlů, přidal k tomu dvoje slavnostní šaty a všechno to...
Job 16:15... vrhá se na jako válečník. Zjizvenou kůži pytlem zakryl jsem, svým čelem ryji zem. Tvář mi od pláče...
Žalmy 69:12... jen posměšky. Místo šatů když oblékal jsem pytel, skládali o mně říkanky. Pomlouvali , kdo sedají v...
Izaiáš 3:24...provaz, místo účesu bude lysina, místo roucha pytel a místo ozdob - cejch! Tví muži, Sione, padnou mečem,...
Izaiáš 22:12...toho dne: "Plačte a truchlete, oholte hlavypytlem se oblečte!" A hle - radost a veselí, porážení...
Izaiáš 32:11...sebejisté, chvějte se! Vysvlečte se a obnažtepytlem zahalte se na bedrech! Tlučte se v prsa nad...
Izaiáš 58:5...Kdy jak rákos hlavu naklánět a stlát si pytlem a popelem? Jak můžeš tohle nazývat postem, dnem,...
Jeremiáš 4:8...trosky, v nichž nikdo nebydlí. Proto se oblečte pytlem, naříkejte a truchlete: ‚Hospodinův planoucí hněv...
Jeremiáš 6:26...třímá meč! Hrůza všude kolem! Můj lide, obleč se pytlem, svíjej se v popelu, naříkej jako nad jedináčkem v...
Jeremiáš 49:3...Aj je vyhuben, obyvatelky Raby, bědujte, oblečte pytel a kvílejte, mezi hradbami sem tam běhejte! Moloch...
Joel 1:8... zbyly jen bílé větévky. Kvílej jako panna pytlem oděná, když oplakává svého ženicha! Z Hospodinova...
Joel 1:13...uvadly - uvadlo samo lidské veselí. Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře, kvílejte! Pojďte,...
Zjevení 6:12...veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |