Putuji

Hledám varianty 'putuji' [ putují (1) putuji (1) putuje (2) putovat (1) putovali (4) putovala (1) putoval (5) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 11:2...mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili...
Genesis 12:9...jméno. Potom Abram pokračoval v cestěputoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se...
Genesis 20:13...se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi...
Numeri 2:17... Ti pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak...
Numeri 10:33...prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala Truhla...
Jozue 14:10... kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi osmdesát pět...
1. Letopisů 17:5... dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale putoval jsem s Příbytkem z jednoho stanoviště na druhé. Po...
Žalmy 8:9...zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš, všude na zemi...
Žalmy 84:8...první déšť je požehnáním zahalí. Od síly k síle putují - před Bohem na Sionu se všichni ukáží! Hospodine,...
Žalmy 119:54...odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon,...
Jeremiáš 2:17...Hospodina, svého Boha, tenkrát, když s tebou putoval. Co z toho máš, chodit do Egypta - aby ses vody z...
Zachariáš 14:16...přitáhly proti Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili...
Lukáš 2:42...do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct letputovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky...
Jan 11:55...se židovské Velikonoce. Mnozí z toho kraje putovali na Velikonoce vzhůru do Jeruzaléma, aby se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |