Putování

Hledám varianty 'putování' [ putování (9) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 17:8... Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanaánskou zem, do věčného vlastnictví a...
Genesis 28:4...tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi." Tak Izák odeslal...
Genesis 36:7...větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. Ezau se...
Genesis 37:1...Ezauem, otcem Edomců. Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh....
Genesis 47:9...se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to...
Numeri 10:12...Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti Paran. Tak táhli...
Deuteronomium 2:7...přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto velikou pouští. čtyřicet let je Hospodin,...
Deuteronomium 2:14...Zered!" a tak jsme překročili potok Zered. Naše putování od Kádeš-barné po překročení potoku Zered trvalo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |