Pustošte

Hledám varianty 'pustošte' [ pustošte (1) pustošili (3) pustošil (6) pustoší (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Soudců 6:4...národy a přepadli jej. Tábořili v zemipustošili úrodu ke Gaze; nenechali Izraeli žádné...
Soudců 6:5...jejich velbloudů bylo bezpočtu. Přicházeli, aby pustošili zem. Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali...
1. Královská 11:15...královského rodu. Když totiž David kdysi pustošil Edom a jeho vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít padlé,...
Job 12:15...vody, sucho přichází, a když je vypustí, zemi pustoší. Jemu patří síla i schopnosti, jeho je podvedený i...
Přísloví 29:4...král posiluje zemi, kdo ale zvyšuje daně, ten ji pustoší. Kdo svému bližnímu lichotí, prostírá před jeho...
Izaiáš 14:17...děsil zemi, ten, který třásl říšemi? Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů...
Izaiáš 14:20...mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid. navěky není...
Jeremiáš 5:10...je ten národ takový? Projděte jejich vinicepustošte, ale nezničte je úplně. Odstraňte jejich výhonky,...
Jeremiáš 25:36...pastýři, vůdcové stáda kvílejí - Hospodin pustoší jejich pastviny! Pokojné louky utichnou před žárem...
Jeremiáš 31:28...bděl, abych vyvracel a podvracel, bořil, ničilpustošil, právě tak nad nimi budu bdít, abych budoval a...
Ezechiel 19:7...naučil, i lidi požíral! Jejich pevnosti bořilpustošil jejich města. Země i všichni, kdo žili v , se...
Ezechiel 36:3...řekni: Tak praví Panovník Hospodin. Protože vás pustošili a drtili ze všech stran, aby si vás zbytek národů...
Skutky 8:3...Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |