Purpuru

Hledám varianty 'purpuru' [ purpuru (4) purpurem (10) purpur (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Ester 1:6...modrého, na stříbrných tyčích šňůrami z kmentupurpuru vázaného, těch sloupů z bělostného mramoru, těch...
Ester 8:15... s velkou zlatou čelenkou a v hávu z kmentupurpuru. Ve městě Súsách zavládlo bujaré veselí. Židům...
Píseň 3:10... k nim pak nebesa ze zlata. Čalouněná byla purpurem a vnitřek celý obložen láskou jeruzalémských dcer....
Jeremiáš 10:9... Ten výtvor truhláře a kovotepce pak oblékají purpurem a šarlatem - všechno je to dílo zručného umělce....
Ezechiel 23:6...asyrských milencích - po vojevůdcích oblečených purpurem, po hejtmanech a velitelích - samých krasavcích,...
Ezechiel 27:7...kmentu z Egypta, slouží ti jako zástavapurpur a šarlat přikrývá z břehů elišského ostrova....
Ezechiel 27:16...kvůli množství tvého zboží; platí ti tyrkysempurpurem, vyšívanými látkami, kmentem, korály a rubíny....
Daniel 5:7...ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím...
Daniel 5:16...ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím...
Daniel 5:29...hned na to přikázal, Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho třetím...
Lukáš 16:19..." "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také...
Skutky 16:14...jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnicepurpurem z města Thyatir. Pán otevřel srdce, aby přijala...
Zjevení 17:4...sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami....
Zjevení 18:12...zlata, stříbra, drahokamů a perel; kmentupurpuru, hedvábí a šarlatu; veškeré vonné dříví, všechno...
Zjevení 18:16..."Běda, běda, město veliké, oblékané kmentempurpurem a šarlatem, pokryté zlatem, drahokamy a perlami -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |