Purpurová

Hledám varianty 'purpurová' [ purpurovými (1) purpurových (1) purpurový (2) purpurovou (5) purpurovém (1) purpurové (21) purpurová (2) ]. Nalezeny 33 verše.
Exodus 25:4...od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modroupurpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně...
Exodus 26:1...z deseti pruhů soukaného kmentu a z modrépurpurové a šarlatové látky; necháš na umným způsobem...
Exodus 26:31...byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; uděláš...
Exodus 26:36...vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. K závěsu...
Exodus 27:16...nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, široký...
Exodus 28:5...kněžskou službu. Použijí na zlato, modroupurpurovou a šarlatovou látku a kment. zhotoví umně...
Exodus 28:6... zhotoví umně tkaný efod ze zlata, z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Na obou...
Exodus 28:8...pás obepínající efod bude ze zlata, z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi...
Exodus 28:15...jej podobně jako efod: ze zlata, z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Bude...
Exodus 28:33...spodního lemu udělej granátová jablka z modrépurpurové a šarlatové látky. Ty prostřídej zlatými zvonky:...
Exodus 35:6...příspěvek - zlato, stříbro, bronz, modroupurpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně...
Exodus 35:23...jako dar zlato, i každý, kdo u sebe měl modroupurpurovou nebo šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně...
Exodus 35:25...zručné v tkaní přinášely, co utkaly: modroupurpurovou a šarlatovou látku a kment. Všechny ženy, které...
Exodus 35:35... od rytectví přes vytkávání a vyšívání modrýchpurpurových a šarlatových látek i kmentu po tkaní....
Exodus 36:8...deset pruhů ze soukaného kmentu a z modrépurpurové a šarlatové látky s umně vetkanými cheruby. Jeden...
Exodus 36:35...obložili zlatem. Udělali také oponu z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; udělali...
Exodus 36:37...do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu a k němu...
Exodus 38:18... Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří byl z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Byl...
Exodus 38:23...v rytectví, vytkávání a vyšívání na modrépurpurové a šarlatové látce i kmentu. Zlata použitého na...
Exodus 39:1...kolíky kolem Příbytku a kolem nádvoří. Z modrépurpurové a šarlatové látky zhotovili bohoslužebná roucha...
Exodus 39:2...Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vytepali...
Exodus 39:3...nastříhali nitě, aby je umně vetkali do modrépurpurové a šarlatové látky a do kmentu. K oběma okrajům...
Exodus 39:5... byl stejně jako efod ze zlata, z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, jak...
Exodus 39:8...zhotoven umně tkaný náprsník: ze zlata, z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Náprsník...
Exodus 39:24...lemu pláště udělali granátová jablka z modrépurpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu....
Exodus 39:29...a vyšívanou šerpu ze soukaného kmentu a z modrépurpurové a šarlatové látky, jak Hospodin přikázal...
Numeri 4:13...z oltáře popel, prostřou na oltáři přehozpurpurové látky a na něj položí veškeré oltářní náčiní,...
Soudců 8:26...šekelů, nepočítaje ony půlměsíce a přívěskypurpurová roucha midiánských králů ani náhrdelníky z krků...
Izaiáš 1:18...rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak purpurová látka, budou jak vlna beránčí. Jste-li ochotní a...
Ezechiel 27:24...obchody; obchodují s tebou vzácnými látkamipurpurovými plášti s výšivkami, pestrými koberci a pevně...
Marek 15:17...Praetorium a svolali celou posádku. Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z trní. Pak...
Jan 19:2...korunu a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s voláním: " žije židovský král!" jej...
Jan 19:5...nevinný." Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti. "Hle, člověk!" řekl jim Pilát....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |