Ptačí

Hledám varianty 'ptačí' [ ptačí (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 22:6... tvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na stromě nebo na zemi) s matkou sedící...
Daniel 4:30... mu narostly vlasy jako orlí peří a nehty jako ptačí pařáty. , Nabukadnezar, jsem po době nakonec...
Daniel 7:6...šelma, podobná pardálu, ale na zádech měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla dána moc. Potom to...
1. Korintským 15:39...je tělo lidské, jiné tělo zvířecí, jiné tělo ptačí a jiné zase rybí. Jsou také těla nebeská a těla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |