Prvorozenství

Hledám varianty 'prvorozenství' [ prvorozenstvím (1) prvorozenství (10) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 25:31... Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau....
Genesis 25:32... že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu...
Genesis 25:33...řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a...
Genesis 25:34...a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako...
Genesis 27:36... Podrazák! Vždyť dvakrát podrazil: vzal mi prvorozenství a hle, teď mi vzal i požehnání!" Potom se...
Leviticus 27:26... Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. je ze skotu...
Deuteronomium 21:17...syna milované namísto syna nemilované. přizná prvorozenství synu nemilované a mu dvojnásobný díl z...
1. Letopisů 5:1... ale protože poskvrnil lože svého otceprvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa; proto...
1. Letopisů 5:2...byl Juda - a také z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří Josefovi). Nuže, synové Izraelova...
Židům 12:16...nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když potom...

Slova obsahující prvorozenství: prvorozenství (10) prvorozenstvím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |