Prut

Hledám varianty 'prut' [ pruty (13) prutů (7) prutu (4) prutech (2) prut (6) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 30:37...vzal čerstvé topolové, mandloňové a platanové pruty, oloupal z nich proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro...
Genesis 30:38...a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu,...
Genesis 30:39...kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata....
Genesis 30:41...kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před pruty. Když však byla zvířata...
Genesis 30:42...před pruty. Když však byla zvířata neduživápruty nekladl. A tak byl Lábanův dobytek neduživý, ale...
Exodus 25:32... pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé....
Exodus 25:33...strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na...
Exodus 25:35...pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod druhým...
Exodus 25:36...prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupenypruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno...
Exodus 37:18... pupeny a květy. Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři pruty z...
Exodus 37:19...strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na...
Exodus 37:21...pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden pupen, pod druhým...
Exodus 37:22...prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupenypruty vystupovaly ze svícnu a všechno to bylo vytepáno z...
Žalmy 23:4...zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl konejší. Před zraky protivníků stůl mi...
Píseň 5:14...jako lilie myrhou kanoucí. Jeho paže - zlaté pruty osázené chrysolity. Jeho břicho - plát slonoviny...
Izaiáš 9:3...se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho tížiloprut šlehající jeho rameno i hůl jeho utiskovatele jako při...
Izaiáš 28:27...pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na kmín. Obilné zrno je třeba vymlátit, mlácení...
Jeremiáš 1:11...slovo Hospodinovo: "Co vidíš, Jeremiáši?" "Vidím prut mandloně," odpověděl jsem. "Vidíš dobře," řekl mi...
Matouš 27:48...odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na prut a dával mu napít. Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme,...
Marek 15:36...Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na prut a dával mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli...

Slova obsahující prut: prut (6) prutech (2) prutu (4) prutů (7) pruty (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |