Prudce

Hledám varianty 'prudce' [ prudce ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 19:9...s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře. Ti dva však...
1. Samuel 19:8...vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil na tak prudce, že se před ním dali na útěk. Jednou, když Saul...
2. Samuel 6:8... Davida hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza,...
2. Královská 9:23...a čarodějnictví tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil křiknout na...
1. Letopisů 13:11... David byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza,...
Přísloví 7:27...do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje! Což moudrost nevolá, nezvedá rozumnost...
Izaiáš 22:17... podívej, jak Hospodin pevně popadne, jak prudce s tebou zatřese! Zavine do klubíčka jako míč,...
Ezechiel 24:5...jehněčí. Naskládej pod něj polena a pak to prudce vař, to i s kostmi klokotá! Nuže, tak praví...
Skutky 27:18...a nechali se unášet dál. Bouře námi zmítala tak prudce, že jsme druhého dne začali vyhazovat náklad....
Zjevení 18:21...mlýnský kámen a vrhl jej do moře se slovy: "Tak prudce bude svržen Babylon, město veliké, tak nenávratně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |