Prsten

Hledám varianty 'prsten' [ prsteny (4) prstenem (8) prsten (4) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 41:42...egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové...
Exodus 35:22...ochotným srdcem, a přinášeli spínadla, náušniceprsteny, náramky a všelijaké zlaté předměty. Každý, kdo...
Numeri 31:50...ze získaných zlatých šperků - spony, náramkyprsteny, náušnice a přívěsky - k vykoupení našich životů...
Ester 3:10...pokladnic." Nato si král sňal z ruky pečetní prsten a dal jej tomu židobijci Hamanovi, synu Hamedaty...
Ester 3:12...se jménem krále Xerxe a pečetilo se královým prstenem. Do všech provincií říše byli vysláni poslové s...
Ester 8:2... kým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a dal ho Mordechajovi....
Ester 8:8...psaný královým jménem a zapečetěný královým prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co...
Ester 8:10...jménem krále Xerxe a zapečetěné královským prstenem: Židům v každém jednotlivém městě král povoluje...
Izaiáš 3:21... stužky, šerpy, voňavky, talismanyprsteny, nosní kroužky, róby, převlečníky, pláštěnky,...
Jeremiáš 22:24... judský králi Jekoniáši, synu Joakimův, pečetním prstenem na pravici, i odtud bych strhl! Vydám do...
Daniel 6:18...s ústí jámy, král ji zapečetil svým prstenem i prsteny svých velmožů, aby se na Danielově osudu...
Ageus 2:23... praví Hospodin, a učiním svým pečetním prstenem, protože tebe jsem si vyvolil, praví Hospodin...
Lukáš 15:22...nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je....
Jakub 2:2...přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se...

Slova obsahující prsten: prsten (4) prstence (2) prstencem (2) prstencové (1) prstenem (8) prsteny (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |