Prstem

Hledám varianty 'prstem' [ prsty (11) prstům (1) prstů (2) prstu (1) prstem (18) prstech (2) prst (6) ]. Nalezeno 40 veršù.
Exodus 8:15... řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin...
Exodus 29:12...setkávání zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krveprstem potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev...
Exodus 31:18...dvě Desky svědectví - kamenné desky psané Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací...
Leviticus 4:6...býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před...
Leviticus 4:17...trochu jeho krve do Stanu setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před...
Leviticus 4:25...zápalná oběť; je to oběť za hřích. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy...
Leviticus 4:30...a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné...
Leviticus 4:34...na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy...
Leviticus 8:15...za hřích, Mojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krevprstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil...
Leviticus 9:9...mu pak jeho synové podali krev, namočil si v  prst a potřel rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě oltáře....
Leviticus 14:16...si do levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku...
Leviticus 14:27...si kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje,...
Leviticus 16:14... Vezme také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na východní stranu slitovnice; rovněž před...
Leviticus 16:19...stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistí a posvětí od nečistot synů Izraele....
Numeri 19:4...bude v jeho přítomnosti zabita. Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne...
Deuteronomium 9:10...mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na nich byla všechna slova, která k vám Hospodin...
2. Samuel 14:19... pane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!"...
2. Samuel 21:20...obr, který měl na rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. Také on byl potomek Refajců....
1. Letopisů 20:6...v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek Refajců....
Žalmy 8:4...abys překonal! Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil - co je...
Žalmy 144:1...Hospodin, skála ! On učí ruce bojovat,  prsty chystá na zápas. On je láska, můj pevný hrad, ...
Přísloví 6:13...než křivě nemluví. Očima pomrkává, mele nohamaprsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé věci chystá,...
Přísloví 7:3... jak oko v hlavě chraň. Připoutej si jeprstům, vyryj do srdce. Moudrosti řekni: "Buď mi sestrou!"...
Přísloví 31:19...září dlouho do noci. Přeslici bere do rukouprsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou dlaň ubohým,...
Píseň 5:5... z mých rukou myrha stékala, myrha kanulaprstů mých na rukojeť závory. Milému svému jsem otevřela...
Izaiáš 40:12...březí ovečky. Kdo shrnul vody do hrsti a nebe prsty rozměřil? Kdo prach země vsypal do mírky, kdo vložil...
Izaiáš 58:9...Když ze svého středu útlak odvrhneš, ukazování prstem a řeči zlé, hladovému když se štědře nabídneš a...
Izaiáš 59:3...aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krvíprsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá...
Jeremiáš 52:21...obvodu měřil 12 loktů; byl dutý a stěny měl naprsty silné; na sloupu byla bronzová hlavice vysoká 5 loktů...
Daniel 2:41...vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohyprsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to...
Daniel 2:42...viděl do obyčejné hlíny přimíšené železo.  Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že...
Daniel 5:5...i kamene. Vtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly psát na omítku královského...
Matouš 23:4...na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Všechno dělají, jen aby se ukázali před lidmi....
Marek 7:33... On si ho vzal stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, plivl a dotkl se jeho jazyka. Potom vzhlédl k...
Lukáš 11:20...vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království. Když silný...
Lukáš 11:46...neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete. Běda vám, že stavíte hroby proroků, které...
Lukáš 16:24...se nade mnou! Pošli Lazara, smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni...
Jan 8:6... aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se...
Jan 20:25...stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl jim, "dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do...
Jan 20:27..."Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej se na ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |