Prozíravosti

Hledám varianty 'prozíravosti' [ prozíravostí (3) prozíravosti (1) prozíravost (6) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Letopisů 22:12... ti velet Izraeli, obdaří rozumnostíprozíravostí, abys dodržoval Zákon Hospodina, svého Boha....
Přísloví 1:4... jak předat prostoduchým chytrost, mládeži prozíravost a vědění. Moudrý poslouchá a rozmnoží svou...
Přísloví 2:11...do srdce ti vejde, vědění když tvou duši potěšíprozíravost bude chránit, rozumnost nad tebou bude bdít....
Přísloví 3:21...z hlubin proudy, oblaka rosu skýtají. Soudnostprozíravost nesejdou ti z očí, jak vzácný poklad je,...
Přísloví 5:2... synu, nakloň své ucho k mým úsudkům; tak, abys prozíravost opatroval, tvé rty aby byly strážci vědění: Rty...
Přísloví 8:5...ke všemu lidstvu obracím. Pochopte, prosťáčciprozíravost, dospějte, tupci, k rozumu! Slyšte, řeknu vám...
Přísloví 8:12..., Moudrost, spolu s rozvážností bydlím, s prozíravostí se dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist...
Přísloví 19:11...žádný přepych, tím méně otroku vláda nad pányProzíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho...
Skutky 24:2...Díky tobě již dlouho zakoušíme pokoj a díky tvé prozíravosti vše v tomto národě spěje k lepšímu, což...
Efeským 1:8... kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostíprozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |