Provolat

Hledám pøesnì 'provolat'. Nalezeny 4 verše. Další varianty: provolejte (1) provolej (1) provolat (4) provolám (1) provolal (1)
1. Královská 15:22...Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez výjimky odnášeli...
2. Letopisů 24:9...Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat, všichni přinesou daň, kterou Boží služebník...
2. Letopisů 30:5...králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, ...
Izaiáš 62:11...korouhev pro národy! Hle, Hospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hle...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |