Provždy

Hledám varianty 'provždy' [ provždy ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Královská 2:33...Amasy, syna Jeterova, nevěděl. To krveprolití provždy padne na hlavu Joába a jeho potomků. Na Davida a...
Římanům 6:10...- smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu...
Židům 7:27...a potom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Zákon ustanovuje za...
Židům 9:12...stánkem, který nepatří k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví...
Židům 9:26...se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a...
Židům 10:2...dávno přestali přinášet, protože by byli jednou provždy očištěni od hříšného svědomí.) Těmito oběťmi se ale...
Židům 10:10...to druhé. A to je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý...
Juda 1:3...ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |