Prověří

Hledám varianty 'prověří' [ prověřte (1) prověřím (1) prověřil (3) prověří (2) prověř (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 42:15..."Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem...
1. Samuel 23:23...se chová velmi vychytrale. A tak si obhlédněteprověřte všechny úkryty, kde by se mohl skrývat. si...
Žalmy 17:3... dohlédnou! Zkoumals srdce, v noci s'  prověřil, tříbils a nenalezl nic. Myšlením ani ústy jsem...
Žalmy 26:2...se odradit. Zkoumej , Hospodine, zkoušej prověř srdce i svědomí! Tvou lásku stále před sebou...
Žalmy 66:10...při životě, našim nohám nedal klopýtnout! Anoprověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro...
Přísloví 18:17... se zdá být v právu, příchod druhého jej ale prověří. Los dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit...
Jeremiáš 6:27...lidu prubířem, abys ho zkoumal a vyzkoušel, abys prověřil ryzost jejich cest. Všichni jsou to zatvrzelí...
1. Korintským 11:28...proti Pánově tělu a krvi. každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu....

Slova obsahující prověří: prověří (2) prověřím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |