Proutky

Hledám varianty 'proutky' [ proutky (1) proutek (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 128:3...plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu! Hle - takové požehnání bude mít...
Izaiáš 11:1...padne před Vznešeným! Z Jišajova pařezu vyrazí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce. Duch...
Izaiáš 53:2...zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani...
Ezechiel 17:5...z země a zasel do úrodné půdy, jak vrbový proutek je zasadil pěkně u vody. Když potom vzešlo, byla z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |