Proudí

Hledám varianty 'proudí' [ proudit (3) proudily (1) proudili (1) proudila (1) proudil (1) proudí (9) ]. Nalezeno 16 veršù.
1. Samuel 2:3...Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám proudí z úst, Hospodin však je Bůh vševědoucí - on lidské...
Job 3:24...Mým denním chlebem je teď jen sténání, můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi to, čeho jsem se bál,...
Job 33:2... Pozor, ústa otvírám, slova mi začínají proudit z jazyka. Z upřímného srdce řeč pramení, rty...
Žalmy 78:16...bezedných dal jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnil. Oni však proti němu stále...
Žalmy 104:10...nepřikryly zem! Ty pouštíš potoky do údolí, aby proudily mezi horami, všechnu polní zvěř aby napájely,...
Žalmy 119:136... nauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý...
Píseň 7:10...jsou mi vínem lahodným! K mému milému to víno proudí, plyne mi po rtech, po zubech. patřím svému...
Izaiáš 15:5...je zděšená. srdce nad Moábem běduje! K Coaru proudí jeho uprchlíci, k Eglat-šelišiji. Luchitským...
Izaiáš 35:6...poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár...
Izaiáš 48:18... Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj pokoj by proudil jako potoky, jak mořské vlny by byl tvůj blahobyt....
Pláč 2:18...srdce - ach, hradby Dcery sionské! tvé slzy proudí potokem, je noc či den! Odpočinek si nedopřej,...
Pláč 3:48...jen strach a prach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí potokem - můj lid je rozdrcen! oči pláčou bez...
Ezechiel 47:1... A hle - zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž obrácen k východu). Voda...
Ezechiel 47:12...měsíc přinesou čerstvé plody, protože k nim proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich...
Zachariáš 4:12...ratolesti, ze kterých dvěma zlatými trubicemi proudí zlatý olej?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Ne...
Lukáš 8:4...veliký zástup (neboť lidé z jednotlivých měst proudili za ním), promluvil v podobenství: "Vyšel rozsévač,...

Slova obsahující proudí: proudí (9) proudící (2) proudícím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |