Protiví

Hledám varianty 'protiví' [ protivit (2) protivíš (2) protiví (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Královská 18:20...umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo...
Nehemiáš 2:19...nás: "Co to tam provádíte za věci? Chcete se protivit králi?" "Bůh nebes nám pomůže," odpověděl jsem jim...
Job 6:7... nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi z duše protiví, z takového jídla je mi k zvracení! Kéž by se ...
Job 33:20...v kostech stálé hlodání, se mu pokrm k smrti protiví a ztratí pomyšlení i na pochoutky. Hubne tak, že z...
Izaiáš 1:5...máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit? Hlava je celá pokrytá ranami a srdce puká bolestí...
Izaiáš 1:14...vaše novoluní, ty vaše svátky - jak se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu je vydržet. Proto když...
Izaiáš 36:5...umění a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo...
Jan 19:12... nejsi císařův přítel! Kdokoli se dělá králemprotiví se císaři!" Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl...

Slova obsahující protiví: protiví (4) protivíš (2) zprotiví (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |