Protější

Hledám varianty 'protější' [ protějším (4) protějšího (2) protější (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 17:3... Filištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na protějším a mezi nimi bylo údolí. Z filištínského tábora...
2. Samuel 16:13...pokračoval v cestě. Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak šel, zlořečil, házel po něm kameny a...
1. Královská 17:3... obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům...
1. Královská 17:5...slova: šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili...
2. Letopisů 3:12...druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla protějšího cheruba. Takto měli cherubové křídla roztažená...
2. Letopisů 20:2...oznámeno: "Přitáhla proti tobě ohromná spoustaprotějšího břehu Mrtvého moře, z Edomu, a jsou v...
Daniel 12:5...muže - jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného plátnem, stojícího...
Jan 6:22...pluli. Druhého dne si zástup, který zůstal na protějším břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen jediná...

Slova obsahující protější: protější (2) protějšího (2) protějším (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |