Prostituci

Hledám varianty 'prostituci' [ prostituci (1) prostituce (3) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 14:24...kůly. V zemi se dokonce objevila i modlářská prostituce. Dopouštěli se všech ohavností těch národů,...
1. Královská 15:12...jako jeho otec David. Vymýtil ze země modlářskou prostituci a odstranil všechny hnusné modly, které si...
1. Královská 22:47...judských králů. Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které přetrvaly vládu jeho otce Asy. V Edomu...
2. Královská 23:7...veřejném hřbitově. Dále zbořil stánky modlářské prostituce v Hospodinově chrámu, kde ženy tkaly roucha pro...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |