Prostřeli

Hledám varianty 'prostřeli' [ prostřou (3) prostřeli (1) prostřela (2) prostřel (1) prostře (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 4:7... celý z modré látky, a provléknou tyče. Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a...
Numeri 4:11...usní a položí na nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho pokrývkou z...
Numeri 4:13...a položí na nosítka. Pak vyberou z oltáře popelprostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a na něj položí...
2. Samuel 21:10...ječmen. Ricpa, dcera Ajova, vzala pytlovinuprostřela si ji na skále. Od počátku sklizně, dokud...
2. Královská 9:13...Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášťprostřeli ho pod ním na schody, troubili na beraní roh a...
Žalmy 78:19...žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skály, mohutným...
Přísloví 9:2...vztyčila. Dobytče porazila, víno nalila, také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na městských...
Skutky 16:34...svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domuprostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil...

Slova obsahující prostřeli: prostřeli (1) rozprostřeli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |