Prostředník

Hledám varianty 'prostředník' [ prostředníku (1) prostředníkem (2) prostředníka (1) prostředník (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Job 9:33...společně k soudu šli. Kéž by mezi nás vstoupil prostředník, který by na nás oba ruku položil! Ten by snad...
Job 33:23...vstříc. Bude-li však anděl při tom člověkuprostředník, jeden z tisíců, který prohlásí jeho nevinu,...
Galatským 3:19...semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka; prostředník ovšem není pro jednoho, a Bůh je...
Galatským 3:20... Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníkaprostředník ovšem není pro jednoho, a Bůh je jeden. Je tedy...
1. Timoteus 2:5...k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který...
Židům 8:6...svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších...
Židům 9:15...hříchy spáchané za první smlouvy, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli...
Židům 12:24... k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která...

Slova obsahující prostředník: prostředník (4) prostředníka (1) prostředníkem (2) prostředníku (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |