Prostře

Hledám varianty 'prostře' [ prostřou (3) prostřeli (1) prostřela (2) prostřel (1) prostře (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 4:7... celý z modré látky, a provléknou tyče. Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a...
Numeri 4:11...usní a položí na nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho pokrývkou z...
Numeri 4:13...a položí na nosítka. Pak vyberou z oltáře popelprostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a na něj položí...
2. Samuel 21:10...ječmen. Ricpa, dcera Ajova, vzala pytlovinuprostřela si ji na skále. Od počátku sklizně, dokud...
2. Královská 9:13...Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášťprostřeli ho pod ním na schody, troubili na beraní roh a...
Žalmy 78:19...žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skály, mohutným...
Přísloví 9:2...vztyčila. Dobytče porazila, víno nalila, také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na městských...
Skutky 16:34...svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domuprostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil...

Slova obsahující prostře: doprostřed (28) prostře (1) prostředkem (5) prostředku (13) prostředků (1) prostředky (1) prostřední (8) prostřednictvím (2) prostředního (2) prostředník (4) prostředníka (1) prostředníkem (2) prostředníku (1) prostřel (1) prostřela (2) prostřeli (1) prostřené (1) prostřenou (2) prostřený (1) rozprostře (1) rozprostřel (1) rozprostřela (1) rozprostřeli (2) rozprostřená (1) uprostřed (165) vprostřed (12) zprostřed (25) zprostředkování (1) zprostředkují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |