Prost

Hledám varianty 'prost' [ prostým (1) prostých (4) prostý (10) prostí (2) prostého (1) prosté (3) prost (2) ]. Nalezeny 23 verše.
Leviticus 4:27...mu odpuštěno. Prohřeší-li se neúmyslně někdoprostého lidu, když se proviní překročením jednoho z...
Leviticus 20:2... by daroval své dítě Molochovi, musí zemřítProstý lid jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému...
Leviticus 20:4...mou svatyni a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě...
Numeri 5:31... vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese." Hospodin...
2. Královská 25:19... který velel při odvodech mužstva a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel...
Nehemiáš 5:1...se nesvlékali a neodkládali zbraň ani u vody.  Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na své...
Nehemiáš 7:5...na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostářeprostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních...
Ester 1:5...zámecké zahrady a pozval všechny vznešenéprosté, co jich jen bylo v královském sídle v Súsách. Toho...
Ester 1:20...Všechny manželky ctí své manžely, vznešenéprosté!" Ta rada se králi i velmožům líbila. Král se...
Job 1:1... Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojnýprostý všeho zla. Měl sedm synů a tři dcery...
Job 1:8...- ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojnýprostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl...
Job 2:3...- ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojnýprostý všeho zla. dosud vytrval ve své bezúhonnosti,...
Žalmy 19:8...navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými. Hospodinova pravidla jsou poctivá,...
Žalmy 92:16...poctivost - on je Skála, je každé křivdy prost! Hospodin kraluje, oblék se v majestát, oblék se...
Žalmy 119:130...zachovat! Tvé slovo s sebou světlo přinášíprostým dodává moudrosti. S ústy otevřenými vzdychám...
Kazatel 12:9...byl Kazatel moudrý - svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá přísloví...
Jeremiáš 37:2... Ani on však, stejně jako jeho dvořanéprostý lid, neposlouchal slova, která Hospodin promlouval...
Jeremiáš 44:21...vy i vaši otcové, vaši králové, vaši velmožiprostý lid? Copak na to Hospodin nezapomněl? Bylo mu to...
Jeremiáš 52:25... který velel při odvodech mužstva, a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel...
Ezechiel 7:27...než truchlení, kníže zahalí se zděšením a ruce prostých lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi...
Ezechiel 22:29...Panovník Hospodin' - Hospodin ale nemluvilProstý lid zatím podvádí a loupí. Ubližují chudým a ubohým...
Skutky 4:13...Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučeníprostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem....
Římanům 1:14... Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělanýchprostých, takže pokud jde o , jsem odhodlán kázat...

Slova obsahující prost: doprostřed (28) naprosté (1) naprostém (6) naprostému (1) naprosto (15) naprostou (3) naprostý (2) nevyprostí (1) oprostil (1) prost (2) proste (8) prosté (3) prostého (1) prostí (2) prostírá (7) prostírají (1) prostíral (1) prostírali (3) prostíralo (2) prostíráš (1) prostírat (2) prostituce (3) prostituci (1) prostitut (1) prostitutka (4) prostoduchým (1) prostopášnost (1) prostopášnosti (2) prostor (2) prostorná (2) prostorné (2) prostoru (1) prostoupen (1) prostranné (1) prostranný (1) prostranství (21) prostranstvích (3) prostranstvím (3) prostře (1) prostředkem (5) prostředku (13) prostředků (1) prostředky (1) prostřední (8) prostřednictvím (2) prostředního (2) prostředník (4) prostředníka (1) prostředníkem (2) prostředníku (1) prostřel (1) prostřela (2) prostřeli (1) prostřené (1) prostřenou (2) prostřený (1) prostřídali (1) prostřídej (1) prostřílel (1) prostřou (3) prostý (10) prostých (4) prostým (1) rozprostírali (2) rozprostře (1) rozprostřel (1) rozprostřela (1) rozprostřeli (2) rozprostřená (1) rozprostřou (4) sprosté (1) sprostě (1) sprostota (2) sprostotu (1) sprostý (1) sprostým (1) sprostými (1) uprostřed (165) vprostřed (12) vyprosti (4) vyprostí (2) vyprostil (2) vyprostíš (1) vyprostit (2) zprostil (1) zprostřed (25) zprostředkování (1) zprostředkují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |