Prospěch

Hledám varianty 'prospěch' [ prospěchu (4) prospěch (21) ]. Nalezen 21 verš.
Deuteronomium 23:7...nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich prospěch. Edomských se však nestraň - vždyť jsou to tvoji...
2. Samuel 5:12...nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho lidu, Izraele. Když David přišel z Hebronu,...
1. Letopisů 14:2...Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si vzal další...
Ezdráš 9:12... Nikdy neusilujte o mír s nimi ani o jejich prospěch. Jedině tak budete moci užívat darů této země a...
Job 22:2...Temanský mu na to řekl: " snad Bůh nějaký prospěch z člověka? Že by mu chytrák nějak prospíval? Copak...
Job 36:2...se mnou trochu strpení a povím ti, co lze v Boží prospěch ještě říct. Z veliké dálky přináším poznání, svého...
Žalmy 119:122... nevydej těm, kdo vydírají ! Zaruč se ve prospěch svého služebníka, pyšní přestanou vydírat...
Izaiáš 30:5... neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen hanbu a pohanu. Ortel o...
Jeremiáš 29:7...děti. Rozrůstejte se, vás neubývá. Usilujteprospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se...
Jeremiáš 29:11...vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději....
Jeremiáš 38:4...městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu!" "Hle, je ve vašich...
Daniel 7:22...je. Vtom ale přišel ten Odvěký a rozhodl ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí...
Římanům 9:3... Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných,...
Římanům 15:2...ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujmeprospěch a posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled...
1. Korintským 10:24...ale ne všechno pomáhá. Nikomu nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého. Jezte, cokoli se...
1. Korintským 10:33...vycházím všem vstříc, neboť nehledám vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli spaseni. Řiďte se...
1. Korintským 13:5...ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá,...
Filipským 1:12...věděli, že to, co potkalo, přispělo spíšeprospěchu evangelia. Celý palác i všichni ostatní tu vědí,...
Filipským 1:25...vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby...
Židům 12:10...a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se...
1. Petr 5:2... ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale...

Slova obsahující prospěch: prospěch (21) prospěchář (1) prospěcháři (1) prospěchu (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |