Prospíval

Hledám varianty 'prospíval' [ prospíval (3) prospívá (2) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 2:26...vůle byla, aby zemřeli. Chlapec Samuel však prospíval, rostl a byl milý jak Hospodinu, tak i lidem. Za...
Job 22:2...prospěch z člověka? Že by mu chytrák nějak prospíval? Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá?...
Přísloví 10:16...chudých je jejich záhubou. Výdělek poctivého prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchu. Kdo se drží...
3. Jan 1:2... Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. Udělalo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |