Proslavil

Hledám varianty 'proslavil' [ proslavím (2) proslavil (2) proslaví (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Samuel 7:9...všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladilProslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na...
2. Samuel 7:26... Učiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad...
1. Letopisů 17:8...všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladilProslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na...
1. Letopisů 17:24...řekl; kéž se to potvrdí a tvé jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je...
Izaiáš 63:14... Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své jméno proslavil. Pohlédni z nebe, jen se podívej z příbytku...
1. Korintským 13:3... co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |