Prosťáček

Hledám varianty 'prosťáček' [ prosťáčky (2) prosťáček (3) prosťáčci (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 116:6... ano, náš Bůh je soucitný. Hospodin chrání prosťáčky - byl jsem zoufalý a on zachránil! Znovu...
Přísloví 7:7...okna svého domu skrze mřížoví ven vyhlížel. Mezi prosťáčky, mládeží nezkušenou, spatřil jsem mladíka, co...
Přísloví 8:5... svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopteprosťáčci, prozíravost, dospějte, tupci, k rozumu! Slyšte,...
Přísloví 14:15...odplaty za své skutky a dobrý člověk za ty svéProsťáček důvěřuje kdečemu, rozvážný člověk své kroky...
Přísloví 19:25... k ústům ji ale nezvedne. Nabij drzounovi, a prosťáček zmoudří, pokárej rozumného, a dojde poznání....
Přísloví 21:11...laskavý ani k příteli. Když trestají drzounaprosťáček zmoudří, když vzdělávají moudrého, dojde poznání....
Přísloví 22:3...je Hospodin. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Výsledkem pokory...
Přísloví 27:12...cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Vezmi plášť tomu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |