Prorokyně

Hledám varianty 'prorokyně' [ prorokyně ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 15:20...prostředkem moře suchou nohou. Áronova sestraprorokyně Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínu a všechny...
Soudců 4:4...krutě utiskoval. V době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova. Sedávala pod...
2. Letopisů 34:22...šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela prorokyně Chulda, žena Šaluma, syna Tokhatova, syna Chasry,...
Lukáš 2:36...vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla ve...
Zjevení 2:20...tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla služebníky ke smilstvu a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |