Propuklo

Hledám varianty 'propuklo' [ propukne (3) propuklo (1) propukla (2) propukl (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 11:6...prvorozený dobytek zemře. Po celém Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo...
Exodus 12:30...jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý...
Leviticus 13:12...nečistý. Jestliže však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy ...
1. Samuel 4:13...ten muž dorazil se zprávou do města, celé město propuklo v nářek. "Co je to za rozruch?" ptal se Elí, když...
Žalmy 106:29... Boha tak popudili svými činy, že mezi nimi propukla pohroma. Vtom povstal Pinchas, aby zjednal právo,...
Přísloví 17:14...je protržení hráze - raději přestaň, než spor propukne! Omlouvat ničemu i odsoudit poctivého - obojí se...
Ezechiel 7:10...vás bije. Hle, ten den - hle, tu je! Zkáza propukla, hůl rozkvetla, pýcha vypučela, krutost vyrostla...
Marek 14:72...kohout dvakrát zakokrhá, třikrát zapřeš" a propukl v pláč. Hned za svítání, když se vrchní kněží...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |