Propouštět

Hledám varianty 'propouštět' [ propouštíš (2) propouštím (1) propouští (1) propouštět (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 15:13...roku jej propustíš na svobodu. ho budeš propouštět na svobodu, nenech jej odejít s prázdnou. Štědře...
Job 14:20...napadneš, navždy odchází, strnou mu rysy a ty ho propouštíš. O slávě svých dětí pak neví nic, nedozví se ani...
Žalmy 146:7... dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá...
Jeremiáš 40:4...neposlouchali jste ho. Teď ale pohleď - dnes  propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se...
Matouš 27:15...na nic neodpovídal. Prokurátor měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně. Tehdy...
Marek 15:6...to Piláta udivilo. O svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně. Tehdy byl spolu...
Lukáš 2:29...Bohu a řekl: "Nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. Neboť oči spatřily...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |