Propadlých

Hledám varianty 'propadlých' [ propadlými (1) propadlých (1) propadlý (1) propadlé (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Leviticus 27:21...vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však...
Numeri 11:34... Hroby lačnosti, neboť tam pohřbili lidi propadlé lačnosti. Z Kibrot-hataavy pak lid vytáhl do...
Jozue 7:1...syna Zerachova z pokolení Juda, vzal něco z věcí propadlých klatbě, a Hospodin vzplanul proti synům Izraele...
Jozue 7:15...přistupovat po mužích. Kdo bude zadržen s věcmi propadlými klatbě, bude upálen se vším, co k němu patří,...
1. Samuel 15:21... Lid pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot propadlý klatbě, aby je v Gilgalu obětovali Hospodinu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |