Pronajal

Hledám varianty 'pronajal' [ pronajme (1) pronajal (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Píseň 8:11... Vinici měl Šalomoun v Baal-hamonu a tu vinici pronajal vinařům. Za její úrodu každý z nich odvádět musel...
Matouš 21:33...plotem, vykopal v lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když se přiblížil čas...
Matouš 21:41...Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovoce v...
Marek 12:1...plotem, vykopal v lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když nastal čas...
Lukáš 20:9...toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinicipronajal ji vinařům a na dlouho odcestoval. V příslušný čas...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |