Pronásledovatel

Hledám varianty 'pronásledovatel' [ pronásledovatelům (1) pronásledovatelů (1) pronásledovatelích (1) pronásledovateli (2) pronásledovatelé (4) pronásledovatele (4) pronásledovatel (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
Deuteronomium 11:4...s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy - jak ty pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře, a tak je...
Jozue 2:7...je pod snopky lnu, které tam měla rozložené.) Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu,...
Jozue 2:16...na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud...
Jozue 2:22...do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátili. Hledali je totiž po všech...
Jozue 8:20... protože lid prchající k poušti se obrátil proti pronásledovatelům. Když totiž Jozue i všechen lid viděli,...
Nehemiáš 9:11... prostředkem moře prošli po souši. Jejich pronásledovatele jsi však smetl do hlubin; jako kámen v...
Žalmy 7:2... Bože můj, na tebe spoléhám, zachraň , všech pronásledovatelů zbav! Jinak jako lev rozervou na kusy,...
Žalmy 57:4...své záměry! Z nebe pošle, aby zachránil,  pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh...
Žalmy 119:84... Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy  pronásledovatele odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na tvůj...
Jeremiáš 15:15...si na , ke mně přijď, pomsti se za na mých pronásledovatelích! Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít -...
Pláč 1:6...marně hledají; zbaveni síly prchají před svými pronásledovateli. Ve dnech trápení a bloudění Dcera...
Pláč 4:19... dny se naplnily, ano, náš konec nadešel. Naši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na nebi. Po horách...
Pláč 5:5...pijeme za peníze, za své dříví musíme platit. S pronásledovateli v zádech dřeme, zbaveni odpočinku. Třeseme...
Galatským 1:23...vůbec neznali. Slyšeli jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral," a...
Filipským 3:6...Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl...
1. Timoteus 1:13... abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhačpronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval,...

Slova obsahující pronásledovatel: pronásledovatel (3) pronásledovatele (4) pronásledovatelé (4) pronásledovateli (2) pronásledovatelích (1) pronásledovatelů (1) pronásledovatelům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |